.
 


Vo ovoj broj...
GLAVNA RUBRIKA DODATNA RUBRIKA
RAZNO


Redakcija
IMPRESUM

Kontakt
Pi{ete ni... 


Potrebni fontovi:
Mac C Swiss,
Mac C Times

 


I na bitolskite pratenici na VMRO-DPMNE im se nudelo da prejdat kaj Boris StojmenovTrista iljadi marki za transfer!

Partiskiot transfer {to go napravija nekoi pratenici od vladea~kata partija, vo Bitola se tretiraat kako predavni~ki, no istovremeno ja razbranuvaa i bitolskata javnost, zatoa {to bitolskite politi~ki krugovi tvrdat deka se raboti za strategija vo koja Branko Crvenkovski "vlo`il" 12 milioni germanski marki

Zoran Pejkovski

Potegot na {estminata pratenici, koi {to prejdoa kaj Boris Stojmenov, vo takanare~enata Vistinskata makedonska reformska opcija, vo Bitola se tolkuva kako predavstvo na svoeto glasa~ko telo. Me|utoa, izgleda ne{to bilo posilno od samite niv, ta bea "zamaeni" od "retorikata" na samoproglaseniot premier, Boris Stojmenov. A toj, pak, Boris Stojmenov, i negovata VMRO VMRO, po
~naa da krojat i prekrojuvaat zaedno so Branko Crvenkovski, i negovata SDSM, kako da ja rnata aktuelnata Vlada, da go namalat brojot na pratenicite na VMRO-DPMNE, ta duri i na DA. Zna~i, ona {to svoevremeno se pi{uva{e za nekoi podlizurkovci, sega stana jasno, deka tie, ili nekoi takvi, sokrieni zad VMRO DPMNE, i pomagale na SDSM. A spored informaciite {to vo bitola mo`at da se dobijat i vo VMRO-DPMNE, no i vo SDSM, seto toa se odvivalo tajno i konspirativno, za da duri sega si go poka`at vistinskiot obraz. Me|utoa, istite izvori zboruvaat deka koga svoevremeno inicijatorot za formiraweto na sega{nata VMRO-VMRO, Boris Zmejkovski, po obidot za otstranuvawe na Dosta Dimovska ja "stavi vo miruvawe" svojata aktivnost vo partijata od VMRO-DPMNE, navodno imal sredbi so Branko Crvenkovski, toga{ se u{te premier. Me|utoa, spored istite izvori, vo novosozdadenite uslovi ne mo`ejži toj da ja vodi partijata, taa obvrska mu ja prepu{til na postojaniot pla~ko za vlast, Stojmenov. Spored na{ite izvori, ottoga{ i datira zarodi{to na ovie zbidnuvawa, koi sega preku nož se rasplamtija. I za toa vo Bitola e se posilen vpe~atokot deka VMRO VMRO e samo u{te eden satelit {to }e "kru`i" okolu SDSM, ili u{te poubavo re~eno, samo edna prodol`ena raka na Brankovata opozicija.
Na{ite dobro upateni izvori, bliski do Socijaldemokratskiot sojuz na Makedonija, ne informiraat, deka liderot na najkriminogenata vlada vo Republika Makedonija, Branko Crvenkovski, formiral nekakva strate{ka ekipa, na koja{to i dal zada~a da napravat stategija kako da ja urnat aktuelnata vlasta vo Republika Makedonija.Spored istite informacii Brankovite lu|e sobrale, kako "dobovolni" prilozi" od firmite i pretprijatijata {to kriminlano gi privatiziraa so aminuvawe tokmu na Crvenkovski, duri 12 miljoni germanski marki, koi{to spored strategijata trebalo da se upotrebat za potkupuvawe na pratenici od pozicijata i preku toa da se predizvika kriza vo parlamentarnoto mnozinstvo za da se urne aktuelnata Vlada na Qub~o Georgievski. Vsu{nost, prvenstvenata cel, kako {to velat na{ite izvori od SDSM a koi{to ne se soglasuvaat so celite i gubitni~kata strategija na aktuelnoto rakovodstvo na ovaa opoziciona partija, e vra}aweto na vlast na Brnko Crvenkovski i klikata okolu nego.
Spored na{ite izvori, lu|eto od strate{kata ekipa na Crvenkovski, bile podgotveni da napravat se, ta duri i da kupuvaat pratenici i od Demokratskata alternativa, samo povtorno SDSM da se vrati na vlast. Duri, kako {to ne informiraa na{ite izvori, na liderot na VMRO VMRO, Boris Stojmenov, na edna tajan sredba mu bilo ponudeno i veteno od strana na Branko Crvenkovski, deka toj }e bil idniot premier, po {to ovoj se zatr~a so sme{ni izjavi vo mediumite {to gi kontrolira SDSM.
Sega kaj bitol~ani preovladuvaat komentiraat deka SDSM zaedno so VMRO VMRO, so site sredstva se obiduvaat da go razbijata parlamentarnoto mnozinstvo na aktuelnata koalicija na vlast. Ovie, sega novi politi~ki partneri, a najmnogu SDSM, spored na{iot izvor, postojano }e gi polzuvaat parite koi ve}e gi sobrale za da gi kupuvaat lu|eto, odnosno pratenicite od vladea~kite partii, po cena duri i od eden milion germanski marki, se razbira vo zavisnost od razvojot na nastanite koi }e se odigruvaat na makedonskata politi~ka scena. Duri i ni be{e napomenato deka lesno bi mo`elo da se slu~i da bidat sobrani u{te deset milioni germanski marki, samo da se simne VMRO-DPMNE od politi~kata scena, zatoa {to Branko bil upla{en od reformskite zafati {to gi prezema premierot Qub~o Georgievski i koi vo najblisko vreme }e po~nat da davaat rezultati vo smisla na ekonomska stabilizacija na dr`avata, i blagosostojba za gra|anite.
Me|u drugoto, na{ite izvorni ne informiraat deka, od {este pratenici, koi prejdoa kaj Boris Stojmenov, ~etvorica bile kupeni, i toa za dobar iznos izrazen vo stranska valuta. A deka Branko, so pomo{ na Boris Stojmenov, sakal da kupuva pratenici od VMRO-DPMNE, govori i faktot, deka vo VMRO-VMRO, sakale da go "kupat" i bitolskiot pratenik Vlado Sugarevski, koj e i aktuelen direktor na REK-Bitola. Nemu, mu bile ponudeni 300.000 germanski marki, za menuvawe na partiskata pripadnost i vklu~uvawe vo strategijata na Branko Crvenkovski.
Tokmu i na ova, nie razgovaravme so Sugarevski, koj ne informira, vo poznatiot negov stil, deka takov aber, stignal do nego, deka za 300.000 germanski marki, a ako pobaral i pove}e }e dobiel, }e treba da ja napu{ti VMRO-DPMNE, i predavni~ki i kukavi~ki, da otide vo VMRO-VMRO. Me|utoa, Sugarevski vo razgovorot {to so nego go vodevme po ovaa informacija, istakna deka toj nema da ja predade negovata partija, nema da ja predade VMRO DPMNE.
"Po poteklo, ni re~e Sugarevski, jas sum od semejstvoto na \or|i Sugarev. Toj mi e dedo, i gord sum na sebe, tokmu od istorijata {to ja ima moeto semejstvo. Niz, makedonskata istorija od pred ilindenskiot period, e zapi{ano, {to im pravel mojot dedo \or|i na kodo{ite i predavnicite. Jas, ne gi trpam, a nitu, pak, gi toleriram takvite su{testva, zatoa {to mojata gordost ne mi dava da pravam budal{tilaci. I pripa|am na VMRO-DPMNE i ve~no }e ostanam vo nea, kako {to mojot dedo zagina za VMRO i za Makedonija. Se pove}e sum rezigniran i razo~aran, od ova i premnogu sum alergi~en na predavnicite i kodo{ite. Ne postojat takvi germanski marki, nitu, pak, amerikanski dolari {to mo`at da go kupat obrazot na semejstvoto Sugarevski", ni istakna pratenikot Sugarevski, vnukot na legendarniot bitolski vojvoda na VMRO, \or|i Sugarev.
Popatno da napomeneme deka na{iot izvor na informacii od redovite na socijaldemokratite ne informira i za toa deka momentalno Brano Crvenkovski, kako i vo SDSM, se pove}e strahuvale od mo`nosta premierot Qub~o Georgievski i vice-premierot Vasil Tupurkovski da napravat nov zakon za izbor na pratenici, i toa ako zakonot se odnesuva samo na proporcionalniot na~in za izbor na pratenici. Vo toj slu~aj, site bi se vklu~ile da glasaat vo edna izborna edinica vo Makedonija, no i makedonskite dr`avjani koi rabotat i `iveat vo stranstvo, a kaj koi prebojadisanite komunisti predvodeni od Crvenkovski nemaat nekoj osoben rejting. Vo toj slu~aj bi mo`ele da se zaka`at predvremeni izbori, a na Branko Crvenkovski, vo takva situacija toa ne bi mu odgovaralo. Zatoa politi~ki porazboritete vo SDSM strahuvaat deka gordiot Crvenkovski bi go prifatil toj predizvik, i povtorno bi gi zagubil izborite. A toa bi zna~elo deka nikoga{ poveže Crvenkovski ne }e mo`e da izirguva vlast vo Makedonija, no istovremeno toa }e pretstavuva i podolgoro~no otstranuvawe na SDSM kako partija od centarot na politi~kite zbidnuvawa vo dr`avata.
Isto taka, spored dobienite informacii, analiti~arite i stru~wacite na Brane, zaklu~ile deka so proporcionalnite pratenici, tie }e zavisat od premierot, i od Vlasta vo Republika Makedonija, a ne vaka od mnozinskite pratenici da zavisi premierot. Me|u drugoto, ni be{e napomenato deka vo proporcionalniot model, mo`elo da se dodade i edna odredba, vo koja bi stoelo dekakoga pratenik bi sakal da istapi od prateni~kata grupa na partijata ~ij{to kandidat bil na izborite, po avtomatizam bi go zagubil i statusot na pratenik.
Se razbira, liderot na SDSM, Branko Crvenkovski, so fanfari najavuva i saka da ima predvremeni paralamentarni izbori, no samo ako tie bi se odvivale spored modelot {to nemu bi mu odgovaral, odnosno spored monozinskiot model i vo uslovi koga iselenicite kako glasa~i nema da mo`at da glasaat.
I na krajot da ne zaboravime deka tokmu pulenite na Crvenkovski i negovata socijaldemokratija kontinuirano {est-sedum godini go pqa~kosuva{e narodot, go tepa{e i poni`uva{e, doveduvaj}i go do pita~ki stap. A sega se obiduvaat so intirgi, potplatuvawa i sozdavawe mediumski vpe~atok za navoden haos vo dr`avata, da go zatvori edinstveniot mo`en izlez {to go nudi Georgievski i doveduvaj}i ja vo seriozna opasnost bezbednosta vo dr`avata.

posetiteli:
© 2000, Makedonsko Delo
E-mail: delo@unet.com.mk
makedonskodelo@usa.net